ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κρίσσης (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Χρισσό από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Δελφοί αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ αποσπάται από το δήμο Δελφών (Καστρίου) και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Κρίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μετόχι Ιερουσαλήμ του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ξεροπήγαδον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

Δ. Κρίσσης (Φωκίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 230Α - 03/09/1908

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος του δήμου μετονομάζεται σε Κίρρα

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Κρίσσης (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Δελφοί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δελφών

Ο οικισμός Χρυσόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσού

Ο οικισμός Κίρρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

Το όνομα του οικισμού Χρισσό του δήμου διορθώνεται σε Χρυσόν

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv