ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ομιλαίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαρδίκι

Ο οικισμός Πουγκάκια προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Στάγια προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Νικολίτσι προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Ο οικισμός Αργύρια προσαρτάται στο δήμο Ομιλαίων

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 65Α - 20/11/1878

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Γαρδίκι από το δήμο Σπερχειάδος και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο Σπερχειάδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δ. Ομιλαίων (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κολοκυθιάς

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κυριακοχωρίου

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σέλιανης

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στάγιας

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αργυρίων

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κυριακοχωρίου

Ο οικισμός Μούστροβον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σέλιανης

Ο δήμος καταργείται

Δ. Ομιλαίων (Φωκίδος και Λοκρίδος)

02-07-1941

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Πουγκάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Στάγια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κυριακοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Νικολίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Αργύρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv