ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καλλιέων (Καλλιείς) (Φωκίδος και Λοκρίδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σέλιανη

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

Ο οικισμός Κολοκυθιά προσαρτάται στο δήμο Καλλιέων (Καλλιείς)

02-07-1941

Ο οικισμός Νεοχώρι Υπάτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Χωμέριανη Πέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Χωμέριανη Εδώθε αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Υπάτης

Ο οικισμός Σέλιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Ο οικισμός Κολοκυθιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπερχειάδος

Εκτύπωση  Αρχείο csv