ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σουλιμά

Ο οικισμός Βλάκα προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Λάπη προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Πιτσιά προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Ρίπεσι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Αγριλιά προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Κούβελας προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Μαυρομμάτι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Πιτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ρίπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αγριλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο Είρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο Ηλεκτρίδος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 29Α - 17/11/1842

Ο οικισμός Στάσιμον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ανδριτσαίνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Γουβαλάρια προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Αποσταμένου προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Ράχη προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Τσάρι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Τραγάνες προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Σουλινάρι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Ζουρπάτα προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Καταμέρι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Μπράχος προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Μπάφι προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

Ο οικισμός Στυλιάρη προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 49Α - 08/11/1876

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηλεκτρίδος

Ο οικισμός Γουβαλάρια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αποσταμένου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ράχη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τραγάνες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλινάρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζουρπάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καταμέρι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπράχος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπάφι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στυλιάρη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μπιζιό προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 282Α - 13/08/1892

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλάκα αποσπάται από το δήμο Ηλέκτρας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βασιλικόν προσαρτάται στο δήμο Δωρίου

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Δωρίου (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 276Α - 22/12/1906

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σουλιμά στον οικισμό Ψάρι

ΦΕΚ 16Α - 23/01/1907

Ο οικισμός Βλάκα του δήμου μετονομάζεται σε Χρυσοχώριον

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Δωρίου (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κούβελας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούβελα

Ο οικισμός Σύρτζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Συρτζίου

Ο οικισμός Χαλκιάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλκιά

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

Ο οικισμός Χρυσοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοχωρίου

Ο οικισμός Κλέσουρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλέσουρας

Ο οικισμός Κατζούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κατζούρας

Ο οικισμός Μπιζιό αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούβελα

Ο οικισμός Μαυρομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούβελα

Ο οικισμός Διμάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Συρτζίου

Ο οικισμός Βασιλικόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κατζούρας

Ο δήμος καταργείται

Ο οικισμός Λάπη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σουλιμά του δήμου καταργείται.

Εκτύπωση  Αρχείο csv