ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φιγαλείας (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βερβίτσα

Ο οικισμός Γάρδιτσα προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Παύλιτζα προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Σμαρλίνα προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Μποϊκά προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

Ο οικισμός Δραγώγι προσαρτάται στο δήμο Φιγαλείας

09-12-1840

Ο οικισμός Γλάτσα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουφκίτζα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλατσοπούλα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκίσταινα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή διαλελυμένη Κοιμήσεως της Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόλιμνα αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο Μακίστου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζούρτσα αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπάνιτζα αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριάντον αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Λεπρέου και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Βερβίτσα στον οικισμό Ζούρτσα

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή διαλελυμένη Κοιμήσεως της Θεοτόκου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νερόλιμνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούζι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Μεσσηνίας και υπάγεται στο νομό Τριφυλίας

Δ. Φιγαλείας (Τριφυλίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Τριφυλίας από το νομό Μεσσηνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γλατσοπούλα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Τριφυλίας και υπάγεται στο νομό Μεσσηνίας

Δ. Φιγαλείας (Μεσσηνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Μεσσηνίας από το νομό Τριφυλίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μουνδράζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουνδράζης

Ο οικισμός Άνω Κοπάνιτζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Κοπάνιτζας

Ο οικισμός Γλάτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γλάτσης

Ο οικισμός Μουφκίτζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μουφκίτζης

Ο οικισμός Λυκίσταινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λυκίσταινας

Ο οικισμός Ζούρτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζούρτσης

Ο οικισμός Στροβίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στροβιτσίου

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ηλία

Ο οικισμός Σμαρλίνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σμαρλίνης

Ο οικισμός Παύλιτζα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παύλιτζας

Ο οικισμός Γάρδιτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδίτσης

Ο οικισμός Βερβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βερβίτσης

Ο οικισμός Τριάντα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κοπάνιτζας

Ο οικισμός Καστρούγγαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσταινας

Ο οικισμός Δραγώγι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσταινας

Ο οικισμός Μποϊκά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσταινας

Ο οικισμός Μουνδρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λυκίσταινας

Ο οικισμός Πρασιδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζούρτσης

Το όνομα του οικισμού Κοπάνιτζα του δήμου διορθώνεται σε Άνω Κοπάνιτζα

Το όνομα του οικισμού Τριάντον του δήμου διορθώνεται σε Τριάντα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv