ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κολωνίδων (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κορώνη

Ο οικισμός Τζαφερόγλι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Χαροκοπιόν προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Μουσουλί προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Αϊδίνι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Κανδερόγλι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Αγία Τριάδα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Κατηνιάδες προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Πετριάδες προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Κόμποι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Δόσταγα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Βουνάρια προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Καστέλλια προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Χωματερόν προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Ελαιών της Κορώνης προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Σαρατζάς προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Βασιλίτσι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Καπλάνι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Τσαΐζι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Γρίζι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ελαιών της Κορώνης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αρβιτσανής (διαλελυμένη) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλοι των Μπέϊδων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ελαιοτριβείον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γερακάρες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ελαιοτριβείον Κατράνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νήσος Αγανούσα (Βενέτικον) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αρμενοί προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Πανιάραις προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Ζιζάνιον προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Δόσταγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Άννα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Βάλτσουκα προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Λειβαδάκια προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Παλαμάρι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

Ο οικισμός Μιστράκι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

04/08/1895

Ο οικισμός Νέα Κορώνη προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουτσομούλι προσαρτάται στο δήμο Κολωνίδων

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Καπλάνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καπλανίου

Ο οικισμός Χαροκοπιόν αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαροκοπιού

Ο οικισμός Σαρατζάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σαρατζά

Ο οικισμός Βασιλίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βασιλιτσίου

Ο οικισμός Πανιάραις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πανιάρων

Ο οικισμός Κορώνη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κορώνης

Ο οικισμός Μιστράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βουναρίων

Ο οικισμός Τσαΐζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Ζιζάνιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Βάλτσουκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Γρίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καπλανίου

Ο οικισμός Κατηνιάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Μουσουλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Κόμποι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Αρμενοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Πετριάδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Αγία Τριάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Αϊδίνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Κανδερόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χαροκοπιού

Ο οικισμός Λειβαδάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλιτσίου

Ο οικισμός Μονή Χρυσοκελαριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βασιλιτσίου

Ο οικισμός Χωματερόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανιάρων

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανιάρων

Ο οικισμός Παλαμάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πανιάρων

Ο οικισμός Τζαφερόγλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κορώνης

Το όνομα του οικισμού Κουτσομούλι του δήμου διορθώνεται σε Κουτσομούλι ή Κουτσομύτη

Το όνομα του οικισμού Νέα Κορώνη του δήμου διορθώνεται σε Νέα Κορώνη (Καντιάνικα)

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv