ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αιγαλαίου (Μεσσηνίας)

21-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χανδρινός

Ο οικισμός Καντηλιοκέρι προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Φουρτζί προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Καραμανώλη προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Λέζαγα προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

Ο οικισμός Κουκκουνάρα προσαρτάται στο δήμο Αιγαλαίου

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χανδρινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Καντηλιοκέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Λέζαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Κουκκουνάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Καραμανώλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πύλου

Ο οικισμός Φουρτζί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Πάνω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Ο οικισμός Κάτω Κρεμμύδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βουφράσου

Εκτύπωση  Αρχείο csv