ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαλαισίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Λεοντάριον

Ο οικισμός Σουλάρι προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Κληματερό προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Χούνταλον προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Μπούρα προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Καλύβια προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Μεμή προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Σαμαρά προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Κοτσιρίδι προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Γαυριά προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Σταβαρέους προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Μονή Μπούρα προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Τουρκολέκας αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρανέζι αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορτσινός αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανεμοδούρι αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γραικός αποσπάται από το δήμο Θειούντος (Θειουντίας) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαναίοι αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεφτίνι αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άκοβος αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Δυρραχίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συρακέϊκα προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σταβαρέους του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιόπυργος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δρανέζι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Χαμουζά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κληματερό του δήμου καταργείται.

Το όνομα του οικισμού Σπαναίοι του δήμου διορθώνεται σε Σπανέϊκα

Το όνομα του οικισμού Γιανναίοι του δήμου διορθώνεται σε Γιαννέϊκα

Ο οικισμός Καμίνια προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Ποταμιά προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Λεονταρίου προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Λεοντάριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεονταρίου

Ο οικισμός Τουρκολέκας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τουρκολέκα

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καμάρας

Ο οικισμός Δυρράχιο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δυρραχίου

Ο οικισμός Μεμή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεμής

Ο οικισμός Άκοβος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ακόβου

Ο οικισμός Λεφτίνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεφτινίου

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαρδικίου

Ο οικισμός Ανεμοδούρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανεμοδουρίου

Ο οικισμός Σκορτσινός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκορτσινού

Ο οικισμός Μπούρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπούρας

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Γαυριά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Λεονταρίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Μονή Μπούρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Χούνταλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Σουλάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεονταρίου

Ο οικισμός Συρακέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τουρκολέκα

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμάρας

Ο οικισμός Γιανναίοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καμάρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δυρραχίου

Ο οικισμός Κοτσιρίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμής

Ο οικισμός Σαμαρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μεμής

Ο οικισμός Γραικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαρδικίου

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπούρας

Ο οικισμός Σπανέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπούρας

Το όνομα του οικισμού Γιαννέϊκα του δήμου διορθώνεται σε Γιανναίοι

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv