ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λυκοσούρας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Ίσαρι

Ο οικισμός Χρούσα προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Δεδέμπεης προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Χωρέμι προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Δεληχασάνι προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Χειράδες αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κούρταγα αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Γαθέας (Γαθεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Καρυά αποσπάται από το δήμο Δασέας (Δασεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κραμποβός αποσπάται από το δήμο Δασέας (Δασεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δερμπούνι αποσπάται από το δήμο Δασέας (Δασεών) και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστάλα αποσπάται από το δήμο Δασέας (Δασεών) και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Ίσαρι στον οικισμό Χωρέμι

ΦΕΚ 39Α - 22/09/1843

Ο οικισμός Χωρέμι ορίζεται χειμερινή έδρα του δήμου

Ο οικισμός Ίσαρι ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Δερβένια προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 23Α - 09/06/1859

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χωρέμι στον οικισμό Ίσαρι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βάστας προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Φαναΐτη προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καλύβια Καρυών προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ίσωμα Καρυών προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Ίσωμα Καρυών αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίσώματος Καρυών

Ο οικισμός Κραμποβός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κραμποβού

Ο οικισμός Χωρέμι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χωρέμι

Ο οικισμός Βάστας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βάστα

Ο οικισμός Δεδέμπεης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δεδέμπεη

Ο οικισμός Ίσαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίσαρι

Ο οικισμός Χράνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χράνας

Ο οικισμός Κούρταγα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούρταγα

Ο οικισμός Δερμπούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερμπουνίου

Ο οικισμός Καλύβια Καρυών αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Καρυών

Ο οικισμός Χειράδες αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χειράδων

Ο οικισμός Σούλον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σούλου

Ο οικισμός Δεληχασάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χωρέμι

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ίσαρι

Ο οικισμός Χρούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ίσαρι

Ο οικισμός Αστάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ίσαρι

Ο οικισμός Φαναΐτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούρταγα

Ο οικισμός Άνω Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δερμπουνίου

Ο οικισμός Δερβένια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σούλου

Το όνομα του οικισμού Χράνοι του δήμου διορθώνεται σε Χράνα

Το όνομα του οικισμού Σούλι του δήμου διορθώνεται σε Σούλον

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv