ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θειούντος (Θειουντίας) (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Γαρδίκι

Ο οικισμός Ζαΐμι προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Σκορτσινός προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Πετρίνα προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Ανεμοδούρι προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Ρούτσι προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Χαμουζά προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Κιοσσές προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Καρούμπαλη προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Αλήαγα προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Ραψομμάτι προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Παλαιόπυργος προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Καμαρίτσα προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

Ο οικισμός Γραικός προσαρτάται στο δήμο Θειούντος (Θειουντίας)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Κιοσσές αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Καρούμπαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Αλήαγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Ραψομμάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μεγαλοπόλεως

Ο οικισμός Γαρδίκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Ζαΐμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Σκορτσινός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Πετρίνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Ανεμοδούρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Ρούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Χαμουζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Παλαιόπυργος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Καμαρίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Γραικός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv