ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Δασέας (Δασεών) (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άνω Καρυά

Ο οικισμός Κραμποβός προσαρτάται στο δήμο Δασέας (Δασεών)

Ο οικισμός Δερμπούνι προσαρτάται στο δήμο Δασέας (Δασεών)

Ο οικισμός Αστάλα προσαρτάται στο δήμο Δασέας (Δασεών)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Άνω Καρυά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Κραμποβός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Δερμπούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Αστάλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv