ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Γαθέας (Γαθεών) (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χειράδες

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στο δήμο Γαθέας (Γαθεών)

Ο οικισμός Χράνοι προσαρτάται στο δήμο Γαθέας (Γαθεών)

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Γαθέας (Γαθεών)

Ο οικισμός Τουρκολέκας προσαρτάται στο δήμο Γαθέας (Γαθεών)

Ο οικισμός Δρανέζι προσαρτάται στο δήμο Γαθέας (Γαθεών)

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Χειράδες αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Σούλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Χράνοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Κούρταγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λυκοσούρας

Ο οικισμός Τουρκολέκας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Ο οικισμός Δρανέζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Φαλαισίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv