ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νάσων (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δάρας

Ο οικισμός Μπεζενίκον προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Κώμη προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Πυργάκι προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Χωτούσα προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Γκιούση προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Άγαλη προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Διάσελον προσαρτάται στο δήμο Νάσων

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Ο οικισμός Μπεζενίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ορχομενού

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Πυργάκι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Διάσελον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γκιούση του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγαλη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Άγαλη προσαρτάται στο δήμο Νάσων

Ο οικισμός Κάτω Άγαλη προσαρτάται στο δήμο Νάσων

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Δάρας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δάρα

Ο οικισμός Κώμη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κώμης

Ο οικισμός Κάτω Άγαλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κάτω Άγαλης

Ο οικισμός Χωτούσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης

Ο οικισμός Άνω Άγαλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κώμης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv