ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τευθρώνης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκούταρι

Ο οικισμός Αγερανοί προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Παρασυρός προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Παλαιοκάλυβα προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Μονή Συκιάς προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Μονή Κοτρωνά προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σπυρίδωνος προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Μύλος Βερέγκας προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

Ο οικισμός Βαθύ προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

28-02-1841

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Κολοκυνθίου

Δ. Κολοκυνθίου (Λακωνίας)

Ο οικισμός Κότρωνας αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γωνέα αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καριαλού αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Γιαννούτσου Δομέστικα αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι Κότρωνα αποσπάται από το δήμο Σκοπού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο Κνακαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από το δήμο Κνακαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από το δήμο Κνακαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Μπουκουβαλάκου αποσπάται από το δήμο Κνακαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Σαθιανών αποσπάται από το δήμο Κνακαδίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φλομοχώρι αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτα αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύφη αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργηλιά αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Γεωργιτσάνων αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Σκούλια αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πύργος Τσούδες αποσπάται από το δήμο Ασίνης και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Σκούταρι στον οικισμό Κότρωνας

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Τευθρώνης

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σκούταρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Ο οικισμός Παρασυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καρυουπόλεως

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Κότρωνας στον οικισμό Φλομοχώρι

Ο οικισμός Βαθύ του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Σπυρίδωνος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κοτρωνά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μύλος Βερέγκας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νύφη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παλαιοκάλυβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Γιαννούτσου Δομέστικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι Κότρωνα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Μπουκουβαλάκου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Σαθιανών του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Γεωργιτσάνων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Σκούλια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πύργος Τσούδες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μέσα Νύμφη προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Έξω Νύμφη προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 1Α - 08/01/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Φλομοχώρι στον οικισμό Κότρωνας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Αγερανοί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Συκιάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζούδα προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Λούτσα προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Αλεπού προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Μονή Κουρνούς προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

19/08/1896

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Τευθρώνης

Δ. Τευθρώνης (Λακωνίας)

19/08/1896

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Κολοκυνθίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Ξηρή προσαρτάται στο δήμο Τευθρώνης

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακωνικής

Δ. Τευθρώνης (Λακωνικής)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνικής από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Καριαλού του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζούδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κουρνούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνικής και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Τευθρώνης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακωνικής

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κότρωνας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κότρωνα

Ο οικισμός Έξω Νύμφη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Έξω Νυμφίου

Ο οικισμός Χειμάρρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Καυκί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Λούτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Γωνέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Ξηρή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Φλεμοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Κάβαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Βάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Λουκάδικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κότρωνα

Ο οικισμός Αργηλιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Ο οικισμός Μέσα Νύμφη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Ο οικισμός Δριαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Έξω Νυμφίου

Το όνομα του οικισμού Φλομοχώρι του δήμου διορθώνεται σε Φλεμοχώρι

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv