ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σκοπού (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κότρωνας

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

Ο οικισμός Γωνέα προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

Ο οικισμός Καριαλού προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

Ο οικισμός Εξοχαί προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

Ο οικισμός Πύργος Γιαννούτσου Δομέστικα προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι Κότρωνα προσαρτάται στο δήμο Σκοπού

28-02-1841

Ο οικισμός Εξοχαί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Γυθείου

Ο οικισμός Κότρωνας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Ρηγανόχωρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Γωνέα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Σκαλτσοτιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Καριαλού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Πύργος Γιαννούτσου Δομέστικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Ο οικισμός Τρεις Νερόμυλοι Κότρωνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κολοκυνθίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv