ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Τρινάσου (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκάλα

Ο οικισμός Λεήμονας προσαρτάται στο δήμο Τρινάσου

Ο οικισμός Σεϊδαλί προσαρτάται στο δήμο Τρινάσου

Ο οικισμός Στεφανιά προσαρτάται στο δήμο Τρινάσου

Ο οικισμός Τρίνησα προσαρτάται στο δήμο Τρινάσου

Ο οικισμός 3 Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Τρινάσου

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός 3 Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σούλι προσαρτάται στο δήμο Τρινάσου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Τρίνησα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σούλι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Τρινάσου (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Τρινάσου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σκάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκάλας

Ο οικισμός Στεφανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στεφανιάς

Ο οικισμός Λεήμονας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λεήμονα

Ο οικισμός Σεϊδαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λεήμονα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv