ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βρυσεών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αναβρυτή

Ο οικισμός Περγαντέϊκα προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

Ο οικισμός 6 Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

09-12-1840

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός 6 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 27Α - 11/10/1848

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αναβρυτή από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στο δήμο

Ανακαλείται η προσάρτηση του δήμου Βρυσεών στο δήμο Σπάρτης

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Βρυσεών (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Βρυσεών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αναβρυτής

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναβρυτής

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv