ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαζέϊκα

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Καστριά προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Κάνη προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Πλανιτέρον προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Βρώσθαινα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Αρμπούνα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Καρνέσι προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

Ο οικισμός Μάζι προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Κιναίθης (Καλαβρύτων) του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

01-07-1841

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λυκούρια αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο Λυκουρίας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαμαλούκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αροανείας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστέλλι αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο Αροανείας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τουρλάδα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 31Α - 23/08/1863

Ο οικισμός Φίλια ορίζεται θερινή έδρα του δήμου

ΦΕΚ 2Α - 20/01/1870

Ο οικισμός Λυκούρια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Λευκασίου

Ο οικισμός Τσορωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Κόκοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Φίλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Κρινόφυτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Αθανασίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Λευκασίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Βάλτος προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Βάλτος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παληοκατούνα προσαρτάται στο δήμο Κλειτορίας

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Κλειτορίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Καρνέσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καρνεσίου

Ο οικισμός Αρμπούνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αρμπούνας

Ο οικισμός Πλανιτέρον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλανιτέρου

Ο οικισμός Βρώσθαινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βρωσθαίνης

Ο οικισμός Μοστίτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοστιτσίου

Ο οικισμός Καστριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστριών

Ο οικισμός Μαζέϊκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζέϊκων

Ο οικισμός Κλείτωρ αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κλείτορος

Ο οικισμός Τουρλάδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Νικολάου

Ο οικισμός Κάνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βρωσθαίνης

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζέϊκων

Ο οικισμός Παληοκατούνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κλείτορος

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv