ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δούσια

Ο οικισμός Καλλιάνοι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Ψάρι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Μπούζι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Ζαρακά προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

ΦΕΚ 30Α - 03/09/1834

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

09-12-1840

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάσι αποσπάται από το δήμο Καστανέας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο Ορεξίου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Σικυωνίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στην επαρχία Κορινθίας του νομού Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 42Α - 30/11/1857

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δούσια στον οικισμό Καλλιάνοι

ΦΕΚ 6Α - 08/02/1877

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Καλλιάνοι στον οικισμό Μπάσι

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ζαρακά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μάτσιζα προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

Ο οικισμός Κιόνι προσαρτάται στο δήμο Στυμφαλίας

ΦΕΚ 8Α - 10/01/1883

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπάσι στον οικισμό Καλλιάνοι

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Κιόνι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Στυμφαλίας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Στυμφαλίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ασπρόκαμπος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ασπροκάμπου

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δούσιας

Ο οικισμός Μπούζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπουζίου

Ο οικισμός Καλλιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλιάνη

Ο οικισμός Μπάσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπασίου

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ψαρίου

Ο οικισμός Λαύκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαύκας

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καστανιάς

Ο οικισμός Μάτσιζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καστανιάς

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv