ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Άγιος Γεώργιος

Ο οικισμός Κουτσομόδι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Κούτσι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Σκράπαλι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Στιμάγκα προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Βράχου προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

09-12-1840

Ο οικισμός Φλοιούς αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπότσικα αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από το δήμο Φλοιούντος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Σκράπαλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Φλοιούς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βοϊβονδά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο Σικυώνος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιόντι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Γρούστι προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

Ο οικισμός Λέριζα προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γρούστι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Κορινθίας

Δ. Νεμέας (Κορινθίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Κορινθίας από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Βράχου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δαλματίνα προσαρτάται στο δήμο Νεμέας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Νεμέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Κορινθίας

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουτσίου-Τσερεγουνίου

Ο οικισμός Μάζι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζίου Νεμέας

Ο οικισμός Μπότσικα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπότσικα

Ο οικισμός Μποζικά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μποζικών

Ο οικισμός Στιμάγκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στιμάγκας

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Λιόντι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιοντίου

Ο οικισμός Παραδείσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λιοπεσίου

Ο οικισμός Λέριζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου Νεμέας

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπότσικα

Ο οικισμός Πετρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπότσικα

Ο οικισμός Κούτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Ο οικισμός Δερβενάκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσομοδίου ή Ηρακλείου

Ο οικισμός Κουτσομόδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κουτσομοδίου ή Ηρακλείου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv