ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Απίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Απία (Βλαχατέϊκα)

Ο οικισμός Βαλίδι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Άσσος προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Μπόσνα προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Αζίζι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Μπολάτι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Βαρελά προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Κοκκώνι προσαρτάται στο δήμο Απίας

Ο οικισμός Νεράντζα προσαρτάται στο δήμο Απίας

09-12-1840

Ο οικισμός Απία (Βλαχατέϊκα) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Άσσος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μπόσνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Αζίζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Μπολάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Κοκκώνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Νεράντζα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κορινθίων

Ο οικισμός Βαλίδι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Ο οικισμός Βαρελά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σολυγείας

Εκτύπωση  Αρχείο csv