ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Διστύων (Ευβοίας)

24-11-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Δίστος

Ο οικισμός Αυλωνάρι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κοσκινά ή Κόσκινον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ζαπάντι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κριεζά προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ζερμπίσια προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Καλέντζι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βελούσια προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Λέπουρα προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Νικολέτα προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Λάλας προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Αχλαδερή προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Καρυών προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βαρυμπόπη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Βούζι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Μεργιάστης προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Αγία Θέκλη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ωρολόγιον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Πυρνάκι προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κοίλη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Οκτωνιά προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κουρβίνον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Πυργί προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Όριον προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μουρτάρα προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Κατσικιά προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Γερμανού προσαρτάται στο δήμο Διστύων

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη προσαρτάται στο δήμο Διστύων

11-06-1836

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κονιστρίων

Ο οικισμός Κοίλη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Κονιστρίων

11-02-1841

Ο οικισμός Αλιβέριον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουστουμάλι αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κορακίων αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βερόνικον αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παραμερίταις αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάραβος αποσπάται από το δήμο Ταμυνέων και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Δίστος στον οικισμό Αλιβέριον

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βερόνικον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κατσικιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Μεργιάστης του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Κορακίων του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο Κονιστρίων και προσαρτάται στο δήμο

12-02-1848

Ο οικισμός Αυλωνάρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αυλώνος

Ο οικισμός Νικολέτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Λάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αχλαδερή αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Καρυών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βαρυμπόπη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Βούζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Αγία Θέκλη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ωρολόγιον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Πυρνάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Ιερά Μονή Λευκών αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Οκτωνιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Κουρβίνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Όριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μουρτάρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Κούτσουρο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Γερμανού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

Ο οικισμός Μονή Καταράκτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αυλώνος

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Λούκας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουτουμουλάς προσαρτάται στο δήμο Διστύων

12/09/1896

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ταμινέων

Δ. Ταμινέων (Ευβοίας)

12/09/1896

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Διστύων

ΦΕΚ 245Α - 16/08/1912

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Άγιος Λουκάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Λουκά

Ο οικισμός Αλιβέριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αλιβερίου

Ο οικισμός Βελούσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βελουσίων

Ο οικισμός Γαβαλάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαβαλά

Ο οικισμός Ζερμπίσια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ζερμπισίων

Ο οικισμός Θαρούνια αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Θαρουνίων

Ο οικισμός Κόσκινο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κοσκίνου

Ο οικισμός Κριεζά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κριεζών

Ο οικισμός Παρθένι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παρθενίου

Ο οικισμός Πετριαί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πετριών

Ο οικισμός Τραχήλιον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραχηλίου

Ο οικισμός Κουστομάλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Κατακαλός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιβερίου

Ο οικισμός Λάτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιβερίου

Ο οικισμός Κάραβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αλιβερίου

Ο οικισμός Λέπουρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βελουσίων

Ο οικισμός Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερμπισίων

Ο οικισμός Κουτουμουλάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ζερμπισίων

Ο οικισμός Δίστος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κοσκίνου

Ο οικισμός Ζαπάντι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κριεζών

Ο οικισμός Παναγιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παρθενίου

Ο οικισμός Παραμερίταις αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τραχηλίου

Το όνομα του οικισμού Κουστουμάλι του δήμου διορθώνεται σε Κουστομάλον

Το όνομα του οικισμού Κοσκινά ή Κόσκινον του δήμου διορθώνεται σε Κόσκινο

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv