ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγραίων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

30-09-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Κεράσοβον

Ο οικισμός Χοτένα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μαραθιά προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Φραγκίστα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βίνιανη προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Έλσανη προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Χρύσου προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Επισκοπή προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Παληοχώρι προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Απηδιά προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Βούλπη προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Τατάρνας Μετόχι προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Παληοκάτουνον προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 62Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελισδόνι αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κύφου αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλου αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σύχνικον αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεσοκά αποσπάται από το δήμο Κυφαίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Απηδιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βελισδόνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βεσοκά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κύφου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Στύλου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χοτένα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τατάρνας Μετόχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τατάρνα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Κουφάλα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Τροβάτον προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 51Α - 22/11/1876

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Αγράφων

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σύχνικον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αγραίων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Φραγκίστα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεγάλη Φραγκίστα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

Ο οικισμός Μικρή Φραγκίστα προσαρτάται στο δήμο Αγραίων

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγραίων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βίνιανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βίνιανης

Ο οικισμός Βούλπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βούλπης

Ο οικισμός Έλσανη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Έλσανης

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επισκοπής

Ο οικισμός Κεράσοβον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κερασόβου

Ο οικισμός Κουφάλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κουφάλας

Ο οικισμός Μαραθιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθιάς

Ο οικισμός Παληοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Παληοχωρίου

Ο οικισμός Τατάρνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τατάρνης

Ο οικισμός Χρύσου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρύσου

Ο οικισμός Μεγάλη Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεγάλης Φραγκίστας

Ο οικισμός Μικρή Φραγκίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μικρής Φραγκίστας

Ο οικισμός Παληοκάτουνον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βούλπης

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παληοχωρίου

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Παληοχωρίου

Ο οικισμός Μονή Γενεθλίων Θεοτόκου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τατάρνης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv