ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βελιμαχίας (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βελιμάχι

Ο οικισμός Παραλογγοί προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Πέτας προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Καρδαρίτσι προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Βιδιάκι προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Μοναστηράκι προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Βούτσης προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

Ο οικισμός Μύλος προσαρτάται στο δήμο Βελιμαχίας

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Βελιμαχίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Πανιών

Δ. Πανιών (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 2Α - 16/01/1837

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Βελιμαχίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Παραλογγοί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Πέτας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Καρδαρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Βούτσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Βελιμάχι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

Ο οικισμός Βιδιάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv