ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Λυκουρίας (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 16Α - 24/05/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σέρβος

Ο οικισμός Παλούμπα προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Λυκούρεσης προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Ψάρι προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Μπουγιάτι προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Καραχασάνι προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Ζουλάτικα προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Λυκουρίας

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκοράς αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κακουρέϊκα αποσπάται από το δήμο Μαραθαίας και προσαρτάται στο δήμο

07-12-1844

Ο οικισμός Σέρβος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Παλούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Λυκούρεσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Ψάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Σαρακίνι Ηραίας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπουγιάτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Καραχασάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Μπαρδάκι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Κοκοράς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο οικισμός Κακουρέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ηραίας

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv