ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Θελπούσης (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χώρα

Ο οικισμός Ράχαις προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο οικισμός Σταυρί προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο οικισμός Ντηλαλί προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας

Δ. Θελπούσης (Αρκαδίας)

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάσθηκε στην επαρχία Γορτυνίας του νομού Αρκαδίας από την επαρχία Διποταμίας του νομού Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Σταυρί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ελευσίνος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Βιδιάκι αποσπάται από το δήμο Πανιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο Κορακονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιάρεσι αποσπάται από το δήμο Κορακονήσου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από το δήμο Κορακονήσου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Ντηλαλί του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 2Α - 31/01/1855

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χώρα στον οικισμό Μπέλεσι

ΦΕΚ 54Α - 29/11/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπέλεσι στον οικισμό Χώρα

ΦΕΚ 59Α - 20/12/1865

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χώρα στον οικισμό Μπέλεσι

ΦΕΚ 26Α - 27/07/1870

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπέλεσι στον οικισμό Χώρα

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Δάφνη προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Χάνια προσαρτάται στο δήμο Θελπούσης

ΦΕΚ 252Α - 24/08/1912

Ο οικισμός Βιδιάκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βιδιακίου

Ο οικισμός Ράχαις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ραχών

Ο οικισμός Χώρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώρας

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου

Ο οικισμός Μπέλεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπελεσίου

Ο οικισμός Τρανή Λάκκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας

Ο οικισμός Τσιάρεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώρας

Ο οικισμός Χάνια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπελεσίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv