ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαλανδρίτσα

Ο οικισμός Ίσαρι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Πράβιδας προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μιτόπολις προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Περιστέρα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Τόσκεσι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Αστέρι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Κούμανης προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Καλούσι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Βουλιώτη προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Τρούσας προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Ζώγας προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μπούμπα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μήραλι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Κάνδαλος προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Βραγκάδα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Λυσσαριά προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μέντζενα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μπαρδικώστας προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μονή Βομπιώτου προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς προσαρτάται στο δήμο Φαρών

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Γουρζούμισα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζουμπάτα αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο Παναχαιών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάνιστρα αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δενδρά αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπηγάδι αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σποδιάναις αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Χρυσοποδαριτίσσης αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας αποσπάται από το δήμο Νεζερών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Βουλιώτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βραγκάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λυσσαριά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πράβιδας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο Ερινεού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρίκαβα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Λάλουσι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Μπρακουμάδι προσαρτάται στο δήμο Φαρών

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Μονή Βομπιώτου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Ευαγγελιστρίας του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Κριθαράκια προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Σάπια Βρύση προσαρτάται στο δήμο Φαρών

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Αχαΐας

Δ. Φαρών (Αχαΐας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Ζουμπάτα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούγα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

Ο οικισμός Τσιμπάτα προσαρτάται στο δήμο Φαρών

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αχαΐας και υπάγεται στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος

Δ. Φαρών (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος από το νομό Αχαΐας

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Ο οικισμός Μπρακουμάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπρακουμαδίου

Ο οικισμός Ίσαρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ίσαρι

Ο οικισμός Καλάνιστρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλάνιστρας

Ο οικισμός Καλούσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλουσίου

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λοπεσίου

Ο οικισμός Κομπηγάδι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κομπηγαδίου

Ο οικισμός Κούμανης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κούμανη

Ο οικισμός Κάλανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλάνου

Ο οικισμός Μπαρδικώστας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπαρδικώστα

Ο οικισμός Λακκώματα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λακκωμάτων

Ο οικισμός Γουρζούμισα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουρζουμίσης

Ο οικισμός Μαζαράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαζαρακίου

Ο οικισμός Μήραλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μηραλίου

Ο οικισμός Μιτόπολις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μιτοπόλεως

Ο οικισμός Μέντζενα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μεντζένων

Ο οικισμός Χαλανδρίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χαλανδρίτσης

Ο οικισμός Σποδιάνα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σποδιάνας

Ο οικισμός Λάλουσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαλουσίου

Ο οικισμός Λαλικώστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λαλικώστα

Ο οικισμός Μπούγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλάνιστρας

Ο οικισμός Τσιμπάτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Καλάνιστρας

Ο οικισμός Δενδρά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομπηγαδίου

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κομπηγαδίου

Ο οικισμός Μπούμπα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Κούμανη

Ο οικισμός Σάπια Βρύση αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρδικώστα

Ο οικισμός Κάνδαλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρδικώστα

Ο οικισμός Μονή Ομπλούς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μπαρδικώστα

Ο οικισμός Ρίκαβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκωμάτων

Ο οικισμός Συκιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λακκωμάτων

Ο οικισμός Κασνέσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γουρζουμίσης

Ο οικισμός Περιστέρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μιτοπόλεως

Ο οικισμός Μονή Χρυσοποδαριτίσσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σποδιάνας

Ο οικισμός Αστέρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Κριθαράκια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Τρούσας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Ζώγας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλουσίου

Ο οικισμός Καρμοκολέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλικώστα

Ο οικισμός Καρμαλέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Λαλικώστα

Το όνομα του οικισμού Σποδιάναις του δήμου διορθώνεται σε Σποδιάνα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv