ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αργυραίων (Αχαΐας και Ήλιδος)

20-04-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Καστρίτσι

Ο οικισμός Άβερνα προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Σελλά προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Πιτίτσα προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Βούντενη προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Μπάλας προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Πλατάνι προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Δρέπανον προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Βελβίτσι προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης προσαρτάται στο δήμο Αργυραίων

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Καστρίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βούντενη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Μπάλας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Πλατάνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Δρέπανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Βελβίτσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πατρέων

Ο οικισμός Άβερνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Σελλά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Πιτίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Ο οικισμός Μονή Ελεούσης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ερινεού

Εκτύπωση  Αρχείο csv