ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μηδείας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μέρμπακας

Ο οικισμός Πουλακίδα προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Δένδρα προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μάνεσι προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Γκέρμπεσι προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Παναρίτι προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

Ο οικισμός Μαριανό προσαρτάται στο δήμο Μηδείας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χέλι αποσπάται από το δήμο Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο Αραχναίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο Προσύμνης και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μαριανό του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Μιδέας

Δ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Μηδείας

Ο οικισμός Μονή Αγίου Θεοδοσίου του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Μιδέας (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Μιδέας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Χέλι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χελίου

Ο οικισμός Ανυφί αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ανυφίου

Ο οικισμός Μέρμπακας αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μέρμπακα

Ο οικισμός Μάνεσι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μανεσίου

Ο οικισμός Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου ή Ταλαντίου αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χελίου

Ο οικισμός Αβδήμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ανυφίου

Ο οικισμός Παναρίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέρμπακα

Ο οικισμός Πλατανίτι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μέρμπακα

Ο οικισμός Δένδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Μπάρδι ή Μπάρδανι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Δούσια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Γκέρμπεσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο οικισμός Πουλακίδα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μανεσίου

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv