ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ιναχίας (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πασσιά

Ο οικισμός Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Χώνικας προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Πλέσσα προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Βασόρκα προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Βαρδουβά προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο Λιμνών και προσαρτάται στο δήμο

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πασσιά στον οικισμό Χώνικας

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μπούτια του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλέσσα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βασόρκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άνω Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια προσαρτάται στο δήμο Ιναχίας

ΦΕΚ 10Α - 12/02/1868

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Χώνικας στον οικισμό Μπερμπάτι

ΦΕΚ 30Α - 12/05/1875

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Προσυμναίων

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μπερμπάτι στον οικισμό Πασσιά

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Ιναχίας

ΦΕΚ 35Α - 02/06/1877

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Πασσιά στον οικισμό Μπερμπάτι

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Αργολίδος και υπάγεται στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας

Δ. Προσυμναίων (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος και Κορινθίας από το νομό Αργολίδος

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μπερμπάτι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μπερμπατίου

Ο οικισμός Λίμναις αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λιμνών

Ο οικισμός Πασσιά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πασσιά

Ο οικισμός Χώνικας αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο οικισμός Βαρδουβά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο οικισμός Άνω Μπούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο οικισμός Κάτω Μπούτια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πασσιά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv