ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Προσχίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Πλάτανος

Ο οικισμός Βονώρτα προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Χώμερη προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Περίστα προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Μπέρκος προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Αρτοτίβα προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Σέλπιτζα προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Κόνισκα προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Ο οικισμός Τερπίτσα προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

ΦΕΚ 66Α - 03/11/1836

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαμήλα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίμος αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πωκίστα αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώμερη αποσπάται από το δήμο Ποτιδαμίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο Αράχοβας και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Φαμήλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπάκτου

Ο οικισμός Τάρισβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπέρασι του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 3Α - 08/01/1869

Ο οικισμός Σίμος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Πυλήνης

Ο οικισμός Κόνισκα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Παρευηνίων

Ο οικισμός Δορβιτσιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Στράνωμα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Στύλια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Πωκίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

Ο οικισμός Κλεπά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Συνίστα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Αβώρανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Νεοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Τέρνοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Κλεπαΐδος

Ο οικισμός Τερπίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Παρευηνίων

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Κωλοσύρτης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Πυλήνης

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Αγία Τριάς προσαρτάται στο δήμο Προσχίου

Δ. Προσχίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αραχώβης

Ο οικισμός Περίστα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Περίστης

Ο οικισμός Πέρκη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πέρκης

Ο οικισμός Πλάτανος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Πλατάνου

Ο οικισμός Χώμερη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χώμερης

Ο οικισμός Αρτοτίβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Βονώρτα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Σέλτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Πλατάνου

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώμερης

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χώμερης

Το όνομα του οικισμού Μπέρκος του δήμου διορθώνεται σε Πέρκη

Το όνομα του οικισμού Σέλπιτζα του δήμου διορθώνεται σε Σέλτσα

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv