ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Παραχελωΐτιδος (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Νεοχώριον

Ο οικισμός Μαγούλα προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

Ο οικισμός Γουριά (Πόρος) προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

Ο οικισμός Μάστρον προσαρτάται στο δήμο Παραχελωΐτιδος

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Αιτωλικού

Ο οικισμός Γουριά (Πόρος) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ωλενείας

Ο δήμος καταργείται

ΦΕΚ 14Α - 08/02/1866

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Νεοχώριον από το δήμο Αιτωλικού και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουριά (Πόρος) αποσπάται από το δήμο Ωλενείας και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Παραχελωΐτιδος (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Γουριά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουριάς

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Νεοχωρίου Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Νεοχωρίου Μεσολογγίου

Το όνομα του οικισμού Γουριά (Πόρος) του δήμου διορθώνεται σε Γουριά

Ο δήμος καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv