ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Παλαιοπαναγίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Παλαιοπαναγιά από το δήμο Φάριδος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από το δήμο Φάριδος και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Νιχώριον και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

Αναγνώριση του οικισμού Τόριζα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

Αναγνώριση του οικισμού Πολιάνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Παλαιοπαναγίας

ΦΕΚ 252Α - 29/09/1948

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τραπεζοντής

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Πολιάνα της κοινότητας μετονομάζεται σε Κρυονέριον

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Ο οικισμός Νιχώριον της κοινότητας καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Τόριζα της κοινότητας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Τόριζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Φαρίδος

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv