ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αμυκλών (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Σκλαβοχώρι

Ο οικισμός Μάνδρα προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Κατσαρός προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Τσαούσι προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Γόδαινα προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Ριζά προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Κάρπαλι προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Σοχά προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

Ο οικισμός Νερόμυλοι προσαρτάται στο δήμο Αμυκλών

09-12-1840

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Γόδαινα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κάρπαλι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο δήμος καταργείται

Κ. Σκλαβοχωρίου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Σκλαβοχώρι από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπαρμπαλί αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 54Α - 11/03/1919

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Καλυβίων Σοχάς

18/12/1920

Ο οικισμός Μάνδρα της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γίδενα και προσάρτησή του στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

ΦΕΚ 52Β - 19/05/1921

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμύκλαι

16/05/1928

Το όνομα του οικισμού Γίδενα της κοινότητας διορθώνεται σε Γοδένα

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Μπαρμπαλί της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαφειόν

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αμύκλαι

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Αμυκλών

Κ. Αμυκλών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 271Α - 03/09/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Σκλαβοχωρίου

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ριζά της κοινότητας διορθώνεται σε Ρίζα

Ο οικισμός Αμύκλαι της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 287Α - 10/10/1955

Ο οικισμός Γοδένα της κοινότητας μετονομάζεται σε Περιστέριον

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Αμύκλαι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Ο οικισμός Βαφειόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv