ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Πλατάνας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Πλατάνα από το δήμο Παραποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από το δήμο Παραποταμίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Θεραπνών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv