ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αγίου Ιωάννου (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Ιωάννης από το δήμο Σπάρτης και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Κόζι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσεραμιόν αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Πακωτά αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Συνάμπεη αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Χαλούλον αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο Σπάρτης και προσαρτάται στην κοινότητα

18/12/1920

Ο οικισμός Τσεραμιόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Συνάμπεη της κοινότητας καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Τσεραμιόν και Συνάμπεη και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

16/05/1928

Ο οικισμός Πακωτά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Χαλούλον της κοινότητας μετονομάζεται σε Βαρικά

Ο οικισμός Τσαούσι της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Κυριακή

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Βαρικά αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο οικισμός Κόζι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

07/04/1951

Ο οικισμός Τσεραμιόν και Συνάμπεη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 194Α - 21/09/1959

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Μυστρά

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv