ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Καπελέτου (Αχαΐας και Ήλιδος)

ΦΕΚ 256Α - 28/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Καπελέτον από το δήμο Βουπρασίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νέα Πικέρνη αποσπάται από το δήμο Βουπρασίων και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1916

Ο οικισμός Μπόρσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

ΦΕΚ 144Α - 28/06/1919

Ο οικισμός Κόκλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Ζόγκας

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Νέα Πικέρνη της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 258Α - 13/10/1924

Ο οικισμός Σούβαρδον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου

Ο οικισμός Ζουλάτικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Μαζίου

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος και υπάγεται στο νομό Ηλείας

Κ. Καπελέτου (Ηλείας)

ΦΕΚ 115Α - 16/04/1930

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ηλείας από το νομό Αχαΐας και Ήλιδος

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Θανασουλαίικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Καπελέτου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Θανασουλαίικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Ο οικισμός Καπελέτον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Βουπρασίας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv