ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Σπάρτης (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μαγούλα

Ο οικισμός Σταυρός προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Αλαΐμπεης προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Γεωργά προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κιαμάλαγα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χατίπι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Ψυχικό προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κρεβατέϊκον προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κούβελος προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Αραμπατσή προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χεραδέϊκα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κουσαλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μητροπολιάνικα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Βάρσοβα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χασάν Κεχαγιά προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Αλάμπεη προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μισιρλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Καλογωνιά προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χαλούλον προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χασανάκι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Συνάμπεη προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Γούναρης προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Συκαράκι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Καλάμι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τσεραμιόν προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Λέλε προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Πακωτά προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Ριβιώτισσα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Παρόρι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κόζι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τσακάλαλι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μυστράς προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Βαρσινίκον προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Διάσελον προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Σωτηρί προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Πικουλιάνικα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τρύπη προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Βάσσοβα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Αγαζάντε προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Βλαχοχώρι προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κυπαρισσία προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

09-12-1840

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μιτάτοβα αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σούστιανη αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσιρίμπεη αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσομέρος αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χασάν Εφέντη αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαμπιώτη αποσπάται από το δήμο Βορδωνίας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόδαινα αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρπαλι αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο Βρυσεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο Βρυσεών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός 6 Νερόμυλοι αποσπάται από το δήμο Βρυσεών και προσαρτάται στο δήμο

Δ. Σπαρτιατών (Λακωνίας)

Δ. Σπάρτης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός 6 Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγαζάντε του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αραμπατσή του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βάσσοβα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γεωργά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καραβάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάρπαλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κοσομέρος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κούβελος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κουσαλιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κρεβατέϊκον του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κυπαρισσία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μητροπολιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μισιρλιάνικα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπαμπιώτη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Νερόμυλοι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σωτηρί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τσιρίμπεη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χασάν Εφέντη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χασάν Κεχαγιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χεραδέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σπάρτη προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κάτω Χώρα προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μάρμπολη προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Η έδρα του δήμου μεταφέρεται από τον οικισμό Μαγούλα στον οικισμό Σπάρτη

ΦΕΚ 27Α - 11/10/1848

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα του δήμου Βρυσεών

Ο οικισμός Περγαντέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Βρυσεών

Ανακαλείται η αναγνώριση του δήμου Βρυσεών στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Αλάμπεη του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πακωτά του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακωνίας και υπάγεται στο νομό Λακεδαίμονος

Δ. Σπάρτης (Λακεδαίμονος)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακεδαίμονος από το νομό Λακωνίας

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Γόδαινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κιαμάλαγα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πακωτά προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Λακεδαίμονος και υπάγεται στο νομό Λακωνίας

Δ. Σπάρτης (Λακωνίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Λακωνίας από το νομό Λακεδαίμονος

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Σουστιάνοι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σουστιάνων

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Λογγάστρας

Ο οικισμός Βάρσοβα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βαρσόβης

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαγούλας

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυστρά

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Σκλαβοχώρι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Τρύπη αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τρύπης

Ο οικισμός Μιτάτοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Βαρσόβης

Ο οικισμός Διάσελον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυστρά

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυστρά

Ο οικισμός Βαρσινίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυστρά

Ο οικισμός Κάτω Χώρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυστρά

Ο οικισμός Παρόρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυστρά

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυστρά

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αναβρυτής

Ο οικισμός Κόζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Τσεραμιόν αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Πακωτά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Συνάμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Χαλούλον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Τσαούσι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αγίου Ιωάννου

Ο οικισμός Μαχμούτμπεης αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Μάνδρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Μπαρμπαλί αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Ριζά αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Σκλαβοχωρίου

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τρύπης

Το όνομα του οικισμού Σούστιανη του δήμου διορθώνεται σε Σουστιάνοι

Το όνομα του οικισμού Μάρμπολη του δήμου διορθώνεται σε Μπαρμπαλί

Το όνομα του δήμου διορθώνεται σε δήμο Σπαρτιατών

Δ. Σπαρτιατών (Λακωνίας)

Ο οικισμός Τσούνι αποσπάται από το δήμο Παραποταμίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο δήμος προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του δήμου Σπάρτης

16/05/1928

Ο οικισμός Ψυχικό του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 156Α - 08/08/1928

Ο οικισμός Αλαΐμπεης του δήμου μετονομάζεται σε Πλατανιστάς

Ο οικισμός Τσούνι του δήμου μετονομάζεται σε Κοκκινόραχη

Ο οικισμός Χατίπι του δήμου μετονομάζεται σε Χαρίσιον

Ο οικισμός Χασανάκι του δήμου μετονομάζεται σε Αγία Βαρβάρα

Ο οικισμός Τσακάλαλι του δήμου μετονομάζεται σε Καμάρες

ΦΕΚ 175Α - 28/08/1928

Ο οικισμός Βαρικά αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Λέλε του δήμου μετονομάζεται σε Αλεσία

ΦΕΚ 316Α - 10/09/1931

Ο οικισμός Καλάμι αποσπάται από την κοινότητα Σκλαβοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

16/10/1940

Ο οικισμός Πλατανιστάς του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Βαρβάρα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 56Α - 01/03/1948

Ο οικισμός Κόζι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

07/04/1951

Αναγνώριση του οικισμού Κεμάλ-Αγά και προσάρτησή του στο δήμο Σπαρτιατών

ΦΕΚ 5Α - 07/01/1959

Ο οικισμός Κεμάλ-Αγά του δήμου μετονομάζεται σε Αγία Ειρήνη

Ο οικισμός Κόζι του δήμου μετονομάζεται σε Πολύδενδρον

ΦΕΚ 194Α - 21/09/1959

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Ιωάννου και προσαρτάται στο δήμο

19/03/1961

Ο οικισμός Καλογωνιά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπάρτη του δήμου

Ο οικισμός Χαρίσιον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπάρτη του δήμου

Ο οικισμός Βαρικά του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπάρτη του δήμου

14/03/1971

Ο οικισμός Αλεσία του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ριβιώτισσα του δήμου

05/04/1981

Ο οικισμός Πολύδενδρον του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπάρτη του δήμου

Ο οικισμός Συκαράκι του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπάρτη του δήμου

Ο οικισμός Καμάρες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Σπάρτη του δήμου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Ρίζα αποσπάται από την κοινότητα Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστέριον αποσπάται από την κοινότητα Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμύκλαι αποσπάται από την κοινότητα Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατσαρός αποσπάται από την κοινότητα Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαφειόν αποσπάται από την κοινότητα Αμυκλών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφισιόν αποσπάται από την κοινότητα Αφισιού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σοχά αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων Σοχάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια Σοχάς αποσπάται από την κοινότητα Καλυβίων Σοχάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κλαδάς αποσπάται από την κοινότητα Κλαδά και προσαρτάται στο δήμο

18/03/2001

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Βουτιάνοι αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Θεολόγος αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασαράς αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βέρια αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κονιδίτσα αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρέσθενα αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σελλασία αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοπελιά αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλύβια αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρεμένος αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαμβακού αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεγάλη Βρύση αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Αναργύρων αποσπάται από το δήμο Οινούντος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρός αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Ειρήνη αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μυστράς αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρόρειον αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σανατόριον αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλιάνικα αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχοχώρι αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουστιάνοι αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπη αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναβρυτή αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ταϋγέτη αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Φανερωμένης αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιολόγιον αποσπάται από το δήμο Μυστρά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παρδάλι αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γεωργίτσι αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργαδέϊκα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάστωρ αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλευρού αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγόργιαννη αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λογκανίκος αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοτίτσα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουνταίικα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Κωνσταντίνος αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιακουμαίικα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστόρειον αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιβόλια αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελλάνα αποσπάται από το δήμο Πελλάνας και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Ανάργυροι αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλάς αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλονή αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνα αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρύσαφα αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζαγάνον αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολύδροσον αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γκοριτσά αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγριάνοι αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκούρα αποσπάται από το δήμο Θεραπνών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Χριστόφορος αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραπεζοντή αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνιά αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβουράκι αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λευκόχωμα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλική αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμιά αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυδωνίτσα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γοράνοι αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμίνια αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Ζερμπίτσης αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτιά αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηροκάμπιον αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεύκη αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοπαναγιά αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γόλα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τόριζα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανώγεια αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωτήρα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πενταυλοί αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πολοβίτσα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαντίνα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανθοχώριον αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διπόταμα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άρνα αποσπάται από το δήμο Φαρίδος και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα Καρυών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Λιαπίνα και προσάρτησή του στο δήμο Σπαρτιατών

Εκτύπωση  Αρχείο csv