ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Κ. Αφυσσού (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αφυσσόν από το δήμο Παραποταμίων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Αφυσσόν της κοινότητας διορθώνεται σε Αφισιόν

Το όνομα της κοινότητας διορθώνεται σε κοινότητα Αφισιού

Κ. Αφισιού (Λακωνίας)

16/10/1940

Η κοινότητα προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος της κοινότητας Αφυσσού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αφισιόν αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv