ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βορδωνίας (Λακωνίας)

21-03-1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Βορδωνία

Ο οικισμός Λογγάστρα προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Μιτάτοβα προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Σούστιανη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Τσιρίμπεη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Καραβάς προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Κοσομέρος προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Χασάν Εφέντη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

Ο οικισμός Μπαμπιώτη προσαρτάται στο δήμο Βορδωνίας

09-12-1840

Ο οικισμός Λογγάστρα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μιτάτοβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Σούστιανη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Τσιρίμπεη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Καραβάς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Κοσομέρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Χασάν Εφέντη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Μπαμπιώτη αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Σπάρτης

Ο οικισμός Βορδωνία αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Καστορίου

Κ. Βορδονίας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Βορδόνια από το δήμο Καστορίου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Επάνω Χώρα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

Αναγνώριση του οικισμού Παππαδιάνικα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

Αναγνώριση του οικισμού Λόπεσι και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

Αναγνώριση του οικισμού Σουλήνα και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπος και προσάρτησή του στην κοινότητα Βορδονίας

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Λόπεσι αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Βορδόνια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Σουλήνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Επάνω Χώρα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Ο οικισμός Παππαδιάνικα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Πελλάνας

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv