ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αγράφων (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 51Α - 22/11/1876

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγραφα από το δήμο Αγραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από το δήμο Αγραίων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Γκίκα του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Δ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Ακαρνανίας και Αιτωλίας

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάται από το νομό Ευρυτανίας και υπάγεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δ. Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909

Ο δήμος αποσπάσθηκε στο νομό Αιτωλοακαρνανίας από το νομό Ευρυτανίας

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μοναστηράκι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μοναστηρακίου

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγράφων

Ο οικισμός Βραγκιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βραγκιανών

Ο οικισμός Επινιανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Επινιανών

Ο οικισμός Μήρισι Αγράφων αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μήρισι Αγράφων

Ο οικισμός Τροβάτον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Τροβάτου

Ο οικισμός Βελισδόνη (Βελκοδίνο) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Τροβάτου

Το όνομα του οικισμού Βελισδόνι του δήμου διορθώνεται σε Βελισδόνη (Βελκοδίνο)

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αγράφων (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Άγραφα από το δήμο Αγράφων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

16/05/1928

Αναγνώριση του οικισμού Σάϊκα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

16/10/1940

Αναγνώριση του οικισμού Νιάλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αιτωλοακαρνανίας και υπάγεται στο νομό Ευρυτανίας

Κ. Αγράφων (Ευρυτανίας)

ΦΕΚ 63Α - 22/03/1943

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Ευρυτανίας από το νομό Αιτωλοακαρνανίας

ΦΕΚ 78Α - 30/03/1945

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάϊκας

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάϊκας

Ο οικισμός Παληόλακα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάϊκας

Ο οικισμός Νιάλα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στην κοινότητα Σάϊκας

ΦΕΚ 67Α - 17/04/1947

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Παληόλακα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Νιάλα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 120Α - 29/04/1952

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σάϊκας

ΦΕΚ 202Α - 04/08/1953

Ο οικισμός Σάϊκα αποσπάται από την κοινότητα Σάϊκας και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 157Α - 21/06/1955

Ο οικισμός Σάϊκα της κοινότητας μετονομάζεται σε Πετράλωνα

Ο οικισμός Νιάλα της κοινότητας μετονομάζεται σε Νεράϊδα

19/03/1961

Αναγνώριση του οικισμού Γαβρολισιάδα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

Αναγνώριση του οικισμού Παραμερίτα και προσάρτησή του στην κοινότητα Αγράφων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άγραφα αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αγράφων

Ο οικισμός Παραμερίτα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Πετράλωνα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Νεράϊδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Γαβρολισιάδα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Παλαιόλακκα αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Ο οικισμός Καμάρια αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αγράφων

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv