ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μεσσολογγίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/12/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μεσολόγγιον

Ο οικισμός Ευηνοχώριον προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Ο οικισμός Κουδούνι (Τραχίνιον) προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Ο οικισμός Ρέτζινα προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Ο οικισμός Μακροβούνι προσαρτάται στο δήμο Μεσσολογγίου

Δ. Μεσολογγίου (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

28-02-1841

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο Καλυδώνος και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Κουτσοχέριον προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καινούργιον προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γύρος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Σχίνος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χούνιστα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Περιθώρι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Σκάλωμα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Ξηρέϊκα ή Λάϊνα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καρίτσα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Καινούργιον του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Κουδούνι (Τραχίνιον) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ρέτζινα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σκάλωμα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αγριλιά προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Αλυκαί προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άμπλας προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Βίγλα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γλίνες προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Γιουρακόν προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Ζαμπακαρία προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κάκαβος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καρδαμέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Καπνισέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μεσόκαμπος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μπούσι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μαυρορράχι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Περιβόλι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Παληογαϊδούρα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Πλατσιτέϊκα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Πλευραί προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Ροϊδούλα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Ροϊδιά προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Τριλαγγάδα προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Παληόστανον προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Χαλιαίς προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Άνω Κουδούνι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Κάτω Κουδούνι προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Ο οικισμός Μονή Αγίου Συμεώνος προσαρτάται στο δήμο Μεσολογγίου

Δ. Μεσολογγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Ευηνοχώριον αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ευηνοχωρίου

Ο οικισμός Γαλατάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γαλατά

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

Ο οικισμός Γύρος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

Ο οικισμός Παληόστανον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ευηνοχωρίου

Ο οικισμός Χαλιαίς αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

Ο οικισμός Περιθώρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Γαλατά

ΦΕΚ 244Α - 27/12/1921

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Σωτήρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αλυκαί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άμπλας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Βίγλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γλίνες του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Γιουρακόν του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ζαμπακαρία του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κάκαβος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Καρδαμέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μεσόκαμπος του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μπούσι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μαυρορράχι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Περιβόλι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Παληογαϊδούρα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλευραί του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ροϊδούλα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Ροϊδιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Τριλαγγάδα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Αγριλιά του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Χούνιστα του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Γεώργιος Χούνιστας και προσάρτησή του στο δήμο Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Ρέτσινα και προσάρτησή του στο δήμο Μεσολογγίου

ΦΕΚ 136Α - 18/06/1924

Ο οικισμός Ρέτσινα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Ρετσίνων

Ο οικισμός Καπνισέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρετσίνων

Ο οικισμός Σχίνος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρετσίνων

Ο οικισμός Καρδαμέϊκα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Ρετσίνων

ΦΕΚ 121Α - 18/06/1927

Ο οικισμός Σχίνος αποσπάται από την κοινότητα Ρετσίνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Ο οικισμός Μακροβούνι του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Πλατσιτέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος Χούνιστας του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Αγίου Συμεώνος του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 3Α - 04/01/1934

Ο οικισμός Άνω Κουδούνι αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Κουδουνίου

Ο οικισμός Κάτω Κουδούνι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κουδουνίου

Ο οικισμός Ξηρέϊκα ή Λάϊνα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Άνω Κουδουνίου

ΦΕΚ 153Α - 26/04/1937

Ο οικισμός Μεσολόγγιον του δήμου μετονομάζεται σε Ιερά Πόλις Μεσολογγίου

Ο δήμος μετονομάζεται σε δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Δ. Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 153Α - 26/04/1937

Ο δήμος προήλθε από τη μετονομασία του δήμου Μεσολογγίου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Ο οικισμός Μιλινοκέϊκα του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Σχίνος του δήμου καταργείται.

Αναγνώριση του οικισμού Γύρα Μακρή και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Αγριλιά και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΦΕΚ 96Α - 20/04/1953

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Θωμάς και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Συμεών και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΦΕΚ 92Α - 24/05/1957

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αγίου Θωμά

ΦΕΚ 16Β - 19/01/1962

Ο οικισμός Γύρα Μακρή του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ιερά Πόλις Μεσολογγίου του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Προκοπάνιστος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Κόμμα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Τουρλίς (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Θολή (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Σχοινιάς (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Παλαιοπόταμος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Πλόσταινα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Κλείσοβα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Βασιλάδι (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Χούνιστα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Ο οικισμός Πλόσταινα (νησίς) του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Κλείσοβα (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Ο οικισμός Θολή (νησίς) του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Προκοπάνιστος (νησίς) του δήμου

Ο οικισμός Παλαιοπόταμος (νησίς) του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Προκοπάνιστος (νησίς) του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αρβανιταίικα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Αρχαία Αλίκαρνα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Γλήνες και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Θεοδωρακαίικα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Νέα Υδραγωγεία και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Τρελάγκαθα και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Μεσόκαμπος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Ζεστή και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτούλια και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Σχίνος και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Ο οικισμός Γλήνες του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Αγριλιά του δήμου

Ο οικισμός Βαλτούλια του δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Ιερά Πόλις Μεσολογγίου του δήμου

Αναγνώριση του οικισμού Αλυκές Τουρλίδας (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Μπαμπάκουλα (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Νότιος Δίαυλος (νησίς) και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Κουτσοχέριον αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξηραίϊκα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκώρη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μετόχι αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Θωμάς αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασπαλιαρέικα αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφορράχη αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Θωμά και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελικιναίικα αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κουδουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κουδούνι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κουδουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κουδούνι αποσπάται από την κοινότητα Άνω Κουδουνίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ελληνικά αποσπάται από την κοινότητα Ελληνικών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ευηνοχώριον αποσπάται από την κοινότητα Ευηνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νέα Καλυδών αποσπάται από την κοινότητα Ευηνοχωρίου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Μούσουρα αποσπάται από την κοινότητα Μουσούρων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ρέτσινα αποσπάται από την κοινότητα Ρετσίνων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρύπες αποσπάται από την κοινότητα Ρετσίνων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο οικισμός Αλυκές Τουρλίδας (νησίς) του δήμου καταργείται.

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Πόρος (νησίς) αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταμνά αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αιτωλικόν αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσον αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβέργιον αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέσα Πηγάδι αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Νικόλαος αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταθμός Σταμνάς αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρα αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραγκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλίκιον αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφαλόβρυσος αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπούζα αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιατσαίικα αποσπάται από το δήμο Αιτωλικού και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πεντάλοφον αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατοχή αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατάνια αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάστρον αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγούλα αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λεσίνιον αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουριά αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το δήμο Οινιάδων και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Αναγνώριση του οικισμού Φιλοθέη και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Αναγνώριση του οικισμού Μαγούλες και προσάρτησή του στο δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Εκτύπωση  Αρχείο csv