ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Καρυών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 80Α - 28/12/1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αράχωβα

Ο οικισμός Βαρβίτσα προσαρτάται στο δήμο Καρυών

09-12-1840

Ο οικισμός Αράχωβα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο οικισμός Βαρβίτσα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Οινούντος

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αράχωβας (Λακωνίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αράχωβα από το δήμο Οινούντος και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Ο οικισμός Αράχωβα της κοινότητας μετονομάζεται σε Καρυαί

Η κοινότητα μετονομάζεται σε κοινότητα Καρυών

Κ. Καρυών (Λακωνίας)

ΦΕΚ 251Α - 24/07/1930

Η κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της κοινότητας Αράχωβας

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Ο οικισμός Καρυαί αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Σπαρτιατών

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv