ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Αστακού (Ακαρνανίας και Αιτωλίας)

01-07-1836

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Αστακός

Ο οικισμός Βασιλόπουλο προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Βλυζανά προσαρτάται στο δήμο Αστακού

ΦΕΚ 5Α - 08/03/1841

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρούστα αποσπάται από το δήμο Μαραθιάς και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Ακαρνανίας του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας και υπάγεται στην επαρχία Βονίτσης και Ξηρομέρου του νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός Δραγαμέστο προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Γουργιώτισσα προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Στουρνάρι προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Ο οικισμός Αγράμπελον προσαρτάται στο δήμο Αστακού

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Ρούστα του δήμου καταργείται.

Δ. Αστακού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Βλυζανά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Βλυζανών

Ο οικισμός Αστακός αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Αστακού

Ο οικισμός Γουργιώτισσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γουργιωτίσσης

Ο οικισμός Δραγαμέστο αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δραγαμέστου

Ο οικισμός Μαχαιράς αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαχαιρά

Ο οικισμός Πρόδρομος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Προδρόμου

Ο οικισμός Σκουρτού αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Σκουρτούς

Ο οικισμός Χρυσοβίτσα αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Χρυσοβίτσης

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Αστακού

Ο οικισμός Βασιλόπουλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Δραγαμέστου

Ο οικισμός Αγράμπελα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Προδρόμου

Ο οικισμός Στουρνάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Χρυσοβίτσης

Το όνομα του οικισμού Μάνινα Βλυζανών του δήμου διορθώνεται σε Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι

Το όνομα του οικισμού Αγράμπελον του δήμου διορθώνεται σε Αγράμπελα

Ο δήμος καταργείται

Κ. Αστακού (Αιτωλοακαρνανίας)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Αστακός από το δήμο Αστακού και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι αποσπάται από το δήμο Αστακού και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Μάνινα Βλυζανών ή Καλέντζι της κοινότητας μετονομάζεται σε Στρογγυλοβούνιον

ΦΕΚ 404Α - 30/12/1930

Ο οικισμός Στρογγυλοβούνιον αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα της κοινότητας Στρογγυλοβουνίου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Αναγνώριση του οικισμού Βαλτίον και προσάρτησή του στην κοινότητα Αστακού

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αστακός αποσπάται από την κοινότητα και ορίζεται έδρα του δήμου Αστακού

Ο οικισμός Βαλτίον αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Αστακού

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv