ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ασίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 19Α - 07/06/1834

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Χαϊδάρι

Ο οικισμός Τζαφέραγα προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Τσέλλο προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μουράταγας προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Ίρια προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Σουλινάρι προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Κάνδια προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μονή Αυγού προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

ΦΕΚ 22Α - 18/12/1840

Ο οικισμός Χαϊδάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τζαφέραγα αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Σπαϊτζίκον αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Αυγού αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Μονή Μεταμορφώσεως αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Ναυπλιέων

Ο οικισμός Ίρια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώας

Ο οικισμός Σουλινάρι αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώας

Ο οικισμός Κάνδια αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στο δήμο Μινώας

Ο δήμος καταργείται

Κ. Ασίνης (Αργολίδος και Κορινθίας)

ΦΕΚ 262Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Ασίνη από το δήμο Ναυπλιέων και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Τσέλλο αποσπάται από το δήμο Ναυπλιέων και προσαρτάται στην κοινότητα

16/10/1940

Το όνομα του οικισμού Ασίνη της κοινότητας διορθώνεται σε Ασίνη

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάται από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας και υπάγεται στο νομό Αργολίδος

Κ. Ασίνης (Αργολίδος)

ΦΕΚ 105Α - 29/04/1949

Η κοινότητα αποσπάσθηκε στο νομό Αργολίδος από το νομό Αργολίδος και Κορινθίας

14/03/1971

Αναγνώριση του οικισμού Παραλία Ασίνης και προσάρτησή του στην κοινότητα Ασίνης

ΦΕΚ 217Α - 18/08/1976

Ο οικισμός Τσέλλο της κοινότητας μετονομάζεται σε Αγία Παρασκευή

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Ασίνη αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Ο οικισμός Παραλία Ασίνης αποσπάται από την κοινότητα και προσαρτάται στο δήμο Ασίνης

Η κοινότητα καταργείται

Εκτύπωση  Αρχείο csv