ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυκόνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 4Α - 10/03/1835

Σύσταση του δήμου με έδρα τον οικισμό Μύκονος

ΦΕΚ 28Α - 21/06/1836

Ο δήμος αποσπάται από την επαρχία Τήνου του νομού Κυκλάδων και υπάγεται στην επαρχία Σύρου του νομού Κυκλάδων

ΦΕΚ 32Α - 08/12/1845

Ο οικισμός Μονή Τουρλιανής προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 50Α - 25/07/1879

Ο οικισμός Άνω Μερά προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 251Α - 04/10/1889

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκάστρου προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 59Β - 17/06/1897

Ο οικισμός Μονή Τουρλιανής του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Μονή Παλαιοκάστρου του δήμου καταργείται.

Ο οικισμός Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

Ο οικισμός Περίχωρα Μυκόνου προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 28Α - 08/02/1908

Ο οικισμός Μικρά Δήλος προσαρτάται στο δήμο Μυκόνου

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Ο οικισμός Μύκονος αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μυκόνου

Ο οικισμός Άνω Μερά αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Άνω Μεράς Μυκόνου

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου αποσπάται από το δήμο και ορίζεται έδρα της κοινότητας Μαραθίου ή Περιχώρων Μυκόνου

Ο οικισμός Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυκόνου

Ο οικισμός Μικρά Δήλος αποσπάται από το δήμο και προσαρτάται στην κοινότητα Μυκόνου

Το όνομα του οικισμού Περίχωρα Μυκόνου του δήμου διορθώνεται σε Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου

Ο δήμος καταργείται

Κ. Μυκόνου (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912

Σύσταση της κοινότητας με την απόσπαση του οικισμού Μύκονος από το δήμο Μυκόνου και τον ορισμό του ως έδρα της κοινότητας

Ο οικισμός Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) αποσπάται από το δήμο Μυκόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

Ο οικισμός Μικρά Δήλος αποσπάται από το δήμο Μυκόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 435Α - 27/11/1915

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου αποσπάται από την κοινότητα Μαραθίου ή Περιχώρων Μυκόνου και προσαρτάται στην κοινότητα

ΦΕΚ 269Α - 20/12/1928

Αναγνώριση του οικισμού Μουρζικά και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Λινόν και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Δροσοπελούλα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βρύση Γλάστρου και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βόρειες Πλευρές και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Βόθωνας και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Αργύραινα και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ισίδωρος και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

Αναγνώριση του οικισμού Αγία Παρασκευή και προσάρτησή του στην κοινότητα Μυκόνου

ΦΕΚ 29A - 02/02/1946

Το όνομα του οικισμού Δήλος ή Ρήνεια (νησίς) της κοινότητας διορθώνεται σε Ρήνεια (νησίς)

Το όνομα του οικισμού Μικρά Δήλος της κοινότητας διορθώνεται σε Δήλος (νησίς)

Ο οικισμός Μαράθι ή Περίχωρα Μυκόνου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Άγιος Ισίδωρος της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Αργύραινα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βόθωνας της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βόρειες Πλευρές της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Βρύση Γλάστρου της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Δροσοπελούλα της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Λινόν της κοινότητας καταργείται.

Ο οικισμός Μουρζικά της κοινότητας καταργείται.

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Η κοινότητα αναγνωρίζεται σε δήμο Μυκονίων

Δ. Μυκονίων (Κυκλάδων)

ΦΕΚ 290Α - 26/09/1946

Ο δήμος προήλθε από την αναγνώριση σε δήμο της κοινότητας Μυκόνου

ΦΕΚ 225Β - 14/03/1972

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Στέφανος και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Ορνός και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Πλατύς Γιαλός και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Τούρλος και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

ΦΕΚ 370Β - 14/06/1982

Αναγνώριση του οικισμού Μπάος και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

ΦΕΚ 882Β - 06/12/1993

Αναγνώριση του οικισμού Πλιντρί και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Ψαρρού και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Φάρος Αρμενιστής και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Άγιος Ιωάννης Διακόφτης και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

Αναγνώριση του οικισμού Κλουβάς και προσάρτησή του στο δήμο Μυκονίων

ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997

Ο οικισμός Άνω Μερά αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφάτη αποσπάται από την κοινότητα Άνω Μεράς Μυκόνου και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 715Β - 12/06/2002

Ο νέος οικισμός Κάβουρας (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Κρομμύδι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Μαρμαρονήσιο (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Σφοντήλι (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Μυκονίων

Ο νέος οικισμός Τραγονήσιον (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Άνω Μεράς Μυκόνου

Ο νέος οικισμός Χταπόδια (νησίς) προσαρτάται στο Τοπικό Διαμέρισμα Άνω Μεράς Μυκόνου

Εκτύπωση  Αρχείο csv