ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Κερκύρας)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Κέρκυρα από το δήμο Κερκυραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γέφυρα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουρκουλαίικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παλαιοκαστρίτσα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έρμονες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Μυρτιδίων αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαστούνιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεποχώριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γόρδιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βασίλειος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαζάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσηίς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σουλαίικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πικουλάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λίμνη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαρμπάτι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ύψος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ανάληψις αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χαλιδιάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Παπαθανάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πτυχία (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εσταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποντικονήσιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λουκάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηλίδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τεμπλόνιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαρέτο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πυργί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπάι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γλυφάδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κορνάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Βλάσιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομιανάτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος ένα (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάκοπο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίστωνας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Διάπλο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάρμαρον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τραχειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φέλεκας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντογιαλός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λάκωνες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποταμός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουραμαδίτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαθράκιον (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Τριάς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαννάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλατειά (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δουκάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εβροπούλοι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερεικούσσα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζυγός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαφατιώνες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καμάρα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανακάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιαπάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Μέσης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπενίτσαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Άννα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκίνιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κομπίτσι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκριπερό αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρήνη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνοπιάσται αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κανάλιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σγουράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δέκα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλειμματάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλεπού αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Γαρούνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Κορακιάνα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρδαμάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάρκος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοντόκαλι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σπαρτύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιναράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Προκόπιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομαλή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σωκράκι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιρός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρυπατάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέλεκας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλακωτό αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οθωνοί (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκινόγεια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βάτος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άφρα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουβιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυρά Χρυσικού αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ονούφριος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβράμης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρδελάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαστούρι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv