ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Βόρειας Κέρκυρας (Κερκύρας)

ΦΕΚ 43Α - 09/03/2019

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Αχαράβη από το δήμο Κερκυραίων και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Κοψοχειλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γουσάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πουλημάτες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λούτσαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγουλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουκαλιό αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Παρασκευή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μεσαριά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρέμιθας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάουσα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγγουλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κελλιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Πελαγία αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πριφτιάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιθιασμένος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρουσάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κασσιόπη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σιδάριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περιστερές (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύκιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρογγυλή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαχνιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κληματιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπριανάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βραχλερή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βίγγλα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριτσίον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πόρτα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγνίτσινη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγάρικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρίλλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρου αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πελεκητόν αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βιγγλατούριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νησάκι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σφακερά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χωρεπίσκοποι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατάβολος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιμάριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαουλάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αστρακερή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάρνιαρης αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρόδα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ημερολιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απραός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Γεώργιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φουρνί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κέντρωμα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νύμφαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθάτες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάγοι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βατωνίαι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πρινύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλαχάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απολυσοί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλέραινα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστελλάνοι Γύρου αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περίθεια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ηλίας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περουλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετάλεια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στρενίλλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραχτάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλάμιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ράχη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τριμόδιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαρνάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοκκοκύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρυώτικον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγραφοί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρός αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ασπιωτάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανιατάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ραφαλάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλάτωνας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψαθύλας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σαρακηνάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καββαδάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιοι Δούλοι αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαζαράτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μαρτίνος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τρουμπέττας αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουναβάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βελονάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρκαδάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τερμενάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαλανείον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλιώτες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιών αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουκνικάδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αναπαυτήρια αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πίθος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καβαλλούριον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Αθανάσιος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περούλιον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επίσκεψις αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σάντα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσάτον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κόκκινη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαβράδες αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βασιλικά αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αφιωνίτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μέγα Υδρί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ριλιάτικα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ερίβα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αντιπερνοί αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βουνίον αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρινιάς αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ποδολάκκος αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ψύλλος δύο (νησίς) αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέραμα αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσερή αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαθύ αποσπάται από το δήμο Κερκυραίων και προσαρτάται στο δήμο

Εκτύπωση  Αρχείο csv