ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Ικαρίας (Σάμου)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Άγιος Κήρυκος από το δήμο Αγίου Κηρύκου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Καταφύγιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Οξέα αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυράτο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χρυσόστομος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μηλεωπόν αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Περδίκιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρμα αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Λευκάδος Ευαγγελισμός αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσουρέδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλουμάριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαρδαράδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Έξω Φάρος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαρδάδες αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονοκάμπιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θέρμα Λευκάδος αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φανάριον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυρικάτο αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βαώνη αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξυλοσύρτης αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κιόνιον αποσπάται από το δήμο Αγίου Κηρύκου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φοίνικας αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλαγιά αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμουρίδα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πετροπούλι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμέ αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι Αρεθούσης αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δεκάκια αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στελί αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κοσοίκια αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαγγανίτης αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φύτεμα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέρα Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αυλάκι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρεμαστή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυπαρίσσι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μάραθον αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φραντάτον αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ακαμάτρα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δρούτσουλας αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Στάβλος αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρέθουσα αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμονάρι αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καραβόσταμον αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πηγή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εύδηλος αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγία Κυριακή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξανθή αποσπάται από το δήμο Ευδήλου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάτω Ράχες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λομβαρδάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστανιές αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Παντελεήμων αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρές αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καρκινάγριον αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ξήντα αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Νάνουρας αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αμάλο αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Πολύκαρπος αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσακάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πέζι αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προφήτης Ηλίας αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Δημήτριος αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τράπολον αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαυριαννός αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μονή Μουντέ αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χριστός αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κουνιάδοι αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αρμενιστής αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκάδα αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλαμος αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Προεσπέρα αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαψαχάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γιαλισκάριον αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μανδριά αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βρακάδες αποσπάται από το δήμο Ραχών και προσαρτάται στο δήμο

09/05/2011

Αναγνώριση του οικισμού Βουδαντάδες και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Κάμπα και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Κατω Λομβαρδάδες και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Ξύλινο και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Αναγνώριση του οικισμού Πλατάνι και προσάρτησή του στο δήμο Ικαρίας

Εκτύπωση  Αρχείο csv