ΕΕΤΑΑ-Διοικητικές Μεταβολές των ΟΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δ. Μυλοποτάμου (Ρεθύμνης)

ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010

Σύσταση του δήμου με την απόσπαση του οικισμού Πέραμα από το δήμο Γεροποτάμου και τον ορισμό του ως έδρα του δήμου

Ο οικισμός Γαρίπα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκεπαστή αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καστρί αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κυνηγιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βεργιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άνω Τριπόδον αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πασαλίται αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αχλαδές αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγγελιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαργαρίται αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαγκά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πάνορμον αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σίσαι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μπαλίον αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνιον Αλεξάνδρου αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελισσουργάκι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ρουμελή αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεραμωτά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλμυρίδα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χανοθιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χουμέρι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σταυρωμένος αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλαμάς αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πιγουνιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρασσούνα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μελιδόνι αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δάφνη αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Εξάντης αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τζαννακιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδελάς αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Συριπιδιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ορθές αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλλέργος αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Πλευριανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Μάμας αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αργουλιό αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βλυχάδα αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σολοχιανά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλφά αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λαύρις αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Σκορδύλος αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Καλανδαρέ αποσπάται από το δήμο Γεροποτάμου και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χελιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Βενί αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λειβάδα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κατεργιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δοξαρόν αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάλυβος αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Απλαδιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χάνι Αλοΐδων αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννης αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αβδανίτες αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Θεοδώρα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Γαράζον αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δροσιά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Δοξαρού αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μακρυγιάννιον αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κεφάλι αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αλόιδες αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κρυονέριον αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Λιβάδια αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Χώνος αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ομάλα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μουρτζανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κράνα αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγρίδια αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Επισκοπή αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Τσαχιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Μαρινιανά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αΐμονας αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαμαβόλος αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Δαφνέδες αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Κάμπος Απλαδιανών αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Άγιος Ιωάννης Μυλοποτάμου αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αξός αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Αγιά αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Φαράτσι αποσπάται από το δήμο Κουλούκωνα και προσαρτάται στο δήμο

Ο οικισμός Ζωνιανά αποσπάται από την κοινότητα Ζωνιανών και προσαρτάται στο δήμο

ΦΕΚ 630Β - 20/03/2013

Αναγνώριση του οικισμού Αλιακές και προσάρτησή του στο δήμο Μυλοποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Καλό Χωράφι και προσάρτησή του στο δήμο Μυλοποτάμου

Αναγνώριση του οικισμού Χαλκηδιανά και προσάρτησή του στο δήμο Μυλοποτάμου

ΦΕΚ 955Β - 16/04/2014

Η τοπική κοινότητα Μελιδονίου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Η τοπική κοινότητα Πανόρμου μετατρέπεται σε δημοτική κοινότητα

Εκτύπωση  Αρχείο csv